FAQ – ofte stillede spørgsmål til SULs retshjælp2023-09-30T14:19:03+02:00

FAQ – ofte stillede spørgsmål til SULs retshjælp

Som studerende med et job på universitetet eller en kunstnerisk uddannelse, er der meget andet at tænke på, end løn-og arbejdsforhold. Som studenterunderviser skal du ikke bare læse dit eget pensum, men også hjælpe andre med at forstå deres. Som studenterstudievejleder vejleder du dine medstuderende i deres muligheder og rettigheder – men har du styr på dine egne? Vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål til SULs Retshjælp her. Skriv endelig til os, hvis du har brug for hjælp på post@sul.nu.

Svarene gælder for studenteransatte på SULs overenskomst.

Får jeg løn, hvis min vagt falder på en helligdag?2023-08-21T16:03:00+02:00

Ja.
Hvis du har faste vagter, og din vagt falder på en helligdag, skal du have løn for de timer, du skulle have været på arbejde. Det gælder dog som udgangspunkt ikke, hvis man er timeansat – medmindre det følger af en kutyme på ens arbejdsplads.

Får jeg et aften-, weekend- eller helligdagstillæg?2023-08-21T16:02:03+02:00

Nej.
SUL-overenskomsten indeholder ikke tidstillǽg, dette gælder de fleste funktionæroverenskomster i det offentlige. Samtidig er det dog sådan at arbejdsgiveren skal respektere, at funktionærarbejde foregår indenfor normal arbejdstid (8-17.30 ca.) og at fast tilbagevendende arbejde uden for dette tidsrum enten bør kunne afslås, eller udløse et aftalt tillæg (funktionstillæg) eller udbetaling som overarbejde, dvs. ekstratimer.

Får jeg løn for vagter, som min arbejdsgiver aflyser?2023-08-18T18:52:42+02:00

Hvis arbejdsgiver aflyser en vagt, kan der godt være ret til løn. Det kommer an på i hvor god tid, man er blevet varslet om aflysningen, og om arbejdsgiver tilbyder en anden vagt. Udgangspunktet er, at varsling kort tid forinden uden tilbud om anden vagt kan give ret til løn.

Må min arbejdsgiver ændre mine lønforhold?2023-08-18T18:52:52+02:00

Nej.
Din arbejdsgiver kan ikke uden videre ændre dine lønforhold. Hvis din arbejdsgiver melder en ændring af dine lønforhold ud, skal du straks tage kontakt til SUL, så vil vores retshjælp hurtigst muligt hjælpe dig.

Skal jeg have løn under kurser?2023-08-18T18:53:02+02:00

Ja.
Hvis du bliver pålagt af din arbejdsgiver at deltage i et kursus, skal du have løn for de timer, du er på kursus.

Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål til mine ansættelsesforhold? Skal jeg kontakte fx DM, Djøf eller IDA?2023-08-18T18:53:15+02:00

Hvis du har spørgsmål til dine ansættelsesforhold, skal du kontakte os i SUL. Da det er os, der har overenskomsten, er vi de eneste med ret til at påtale brud på overenskomsten over for arbejdsgiveren.

Kan jeg få løn under barsel?2023-08-18T18:53:31+02:00

Som udgangspunkt; ja.

Ja, næsten alle på SUL’s overenskomst har ret til løn under barsel. De eneste undtagelser kan være hvis du arbejder meget få timer, eller er ansat til en meget kort periode (overenskomstens § 9 stk. 3)

Hvis du har spørgsmål til barsel så kontakt SUL, så vil vores retshjælp hurtigst muligt svare dig.
De nærmere frister kan findes i SUL-overenskomstens § 9.

Får jeg betalt bøger som studenterunderviser?2023-08-18T18:53:41+02:00

Som udgangspunkt; nej.
Du har ikke krav på at få betalt bøger som studenterunderviser, men hvis du i forbindelse med dit arbejde har behov for specifikke bøger, kan du snakke med din arbejdsgiver om at indkøbe bøgerne til arbejdspladsen.

Skal jeg have løn under sygdom?2023-08-18T18:53:53+02:00

Ja, næsten alle på SUL’s overenskomst har ret til fuld løn under sygdom. De eneste undtagelser kan være hvis du arbejder meget få timer, eller er ansat til en meget kort periode (overenskomstens § 8 stk. 4) Hvis din arbejdsgiver ønsker at få udarbejdet en lægeerklæring, skal arbejdsgiver betale for den. Er du ansat mere end 8 timer om ugen, er du dækket af funktionærloven og så er der slet ikke noget at diskutere, så skal du have fuld løn under syg, ligegyldigt hvad.

Jeg er studenteransat på universitet. Hvad skal jeg have i løn og hvornår bør jeg være på SUL overenskomst?2023-08-18T18:54:05+02:00

Som studenteransat på et universitet, afhænger din løn af hvad din stillingsbetegnelse er.
Det klare udgangspunkt er, at hvis du er ansat til at have kontakt med andre studerende enten som underviser, vejleder eller for eksempel mentor, skal du være på SUL overenskomst. I nogle tilfælde er andre typer af studenteransatte også omfattet. Tag kontakt til os i SUL, hvis du er i tvivl, så hjælper vi med at opklare det.

Du kan finde de nuværende lønsatser under fanen “Lønsatser”: https://sul.nu/ansaettelse/loensatser

Hvornår skal jeg varsle, at jeg siger min stilling op?2023-08-18T18:54:16+02:00

Du skal opsige din stilling med én måneds varsel, til udgangen af din måned.
Det betyder, at hvis du fx starter på nyt job d. 1. september, skal du senest afgive din opsigelse til din arbejdsgiver d. 31 juli, eller den sidste hverdag i juli måned.

Jeg får ECTS-point i stedet for løn for mit arbejde som rusvejleder/studenterunderviser/studenterstudievejleder. Er det i orden?2023-08-18T18:54:28+02:00

Nej.
Du skal have løn for det arbejde, du udfører.
Hvis du ikke får løn, bedes du straks kontakte SUL.

Min arbejdsgiver forventer, at jeg laver arbejde, som jeg ikke får løn for. Kan det være rigtigt?2023-08-18T18:54:37+02:00

Det meget klare udgangspunkt er at man som ansat på en SUL overenskomst skal have løn for alle timer der arbejdes. Hvis du kommer i en situation, hvor din chef beordrer dig til at udføre arbejde uden løn, så kontakt straks SUL.

Go to Top