Lønsatser

Lønsatser 

Lønsatserne er gældende per 1. april 2018. Da overenstkomstforhandlingerne i 2018 først blev afsluttet i maj, vil lønstigningerne gældende fra 1. april 2018 blive udbetalt via efterregulering.

Stillingsbetegnelse Timeløn i DKK Pension 1,78 %
Undervisningsassistenter 242,76* 4,32
Instruktorer og hjælpelærer 216,02* 3,85
Studenterstudievejledere 192,47 3,43
Demonstratorer 216,02 3,85
Præparatfremstiller 187,31 3,33
Studentermedhjælp 161,68 2,88
Kvalifikationstillæg** 3,06 0,05

Pensionsbidraget ligger på 1,78 pct. af lønnen, hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag.

* Som undervisningsassistent, instruktor eller hjælpelærer er din løn 2,5 gange timelønsatsen, når forberedelsestiden inkluderes. 

**Til studentermedhjælpere kan der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg, såfremt de udfører særligt kvalificeret arbejde i forhold til det arbejde som studentermedhjælp i almindelighed udfører.