Lønsatser

Lønsatser 

Lønsatserne er gældende per 1. april 2023. Hvis du har spørgsmål angående lønsatserne, er du altid velkommen til at kontkate SUL på post@sul.nu.

Stillingsbetegnelse Timeløn i DKK Pension 1,78 %
Undervisningsassistenter 263,08* 4,68
Instruktorer og hjælpelærer 232,79* 4,14
Studenterstudievejledere 207,42 3,69
Demonstratorer 232,79 4,14
Præparatfremstiller 201,85 3,59
Studentermedhjælp 174,24 3,10
Kvalifikationstillæg** 3,32 0,06

Pensionsbidraget ligger på 1,78 pct. af lønnen, hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag.

* Som undervisningsassistent, instruktor eller hjælpelærer er din løn 2,5 gange timelønsatsen, når forberedelsestiden inkluderes. 

**Til studentermedhjælpere kan der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg, såfremt de udfører særligt kvalificeret arbejde i forhold til det arbejde som studentermedhjælp i almindelighed udfører.