Lønsatser

Lønsatser 

Lønsatserne er gældende per 1. april 2022. Lønsatserne er nedreguleret ift. april 2021, hvilket skyldes en mindre nedregulering pga. reguleringsordningen, som styrer at det offentlige arbejdsmarked ikke må have højere lønstigninger end det private arbejdsmarked. Hvis du har spørgsmål angående lønsatserne, er du altid velkommen til at kontkate SUL på post@sul.nu.

Stillingsbetegnelse Timeløn i DKK Pension 1,78 %
Undervisningsassistenter 257,38* 4,58
Instruktorer og hjælpelærer 227,75* 4,05
Studenterstudievejledere 202,93 3,61
Demonstratorer 227,75 4,05
Præparatfremstiller 197,48 3,52
Studentermedhjælp 170,47 3,03
Kvalifikationstillæg** 3,24 0,06

Pensionsbidraget ligger på 1,78 pct. af lønnen, hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag.

* Som undervisningsassistent, instruktor eller hjælpelærer er din løn 2,5 gange timelønsatsen, når forberedelsestiden inkluderes. 

**Til studentermedhjælpere kan der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg, såfremt de udfører særligt kvalificeret arbejde i forhold til det arbejde som studentermedhjælp i almindelighed udfører.