Lønsatser

Lønsatser 

Lønsatserne er foreløbige* og gældende per 1. december 2017

Stillingsbetegnelse Timeløn i DKK
Undervisningsassistenter 240,05**
Instruktorer og hjælpelærer 212,41**
Studenterstudievejledere 189,25
Demonstratorer 212,41
Præparatfremstiller 184,18
Studentermedhjælp 158,98
Kvalifikationstillæg*** 3,03

Pensionsbidraget ligger på 1,78 pct. af lønnen, hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag.

* At oversigten er foreløbig skyldes, at de aftalte stigninger pr 1. december kan risikere at blive udhulet af det såkaldte privatlønsværn. Det træder i kraft, hvis lønningerne i staten viser sig at være steget mere end på det private område. I så fald bliver merstigningen modregnet i lønnen krone for krone. 

** Som undervisningsassistent, instruktor eller hjælpelærer er din løn 2,5 gange timelønsatsen, når forberedelsestiden inkluderes. 

***Til studentermedhjælpere kan der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg, såfremt de udfører særligt kvalificeret arbejde i forhold til det arbejde som studentermedhjælp i almindelighed udfører.