Love, Regler og Aftaler

Der findes mange love og regler, som både du og din arbejdsgiver skal kende til.

Hovedaftale
Centralt står hovedaftalen mellem SUL, FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Den indebærer, at SUL sammen med FADL har forhandlingsretten på området for de fleste studenteransatte på universiteterne samt arkitektskoler, musikkonservatorier og kunstakademier. Du kan finde den nuværende overenskomst via et link i højre side. Hovedaftalen dækker desuden over, hvordan samarbejdet mellem partnerne fungerer i praksis. Herunder bl.a. emner som hvem har ledelsesretten, fredspligten, arbejdsstandsning, overenskomstindgåelse, aftalebrud, Voldgift m.m.

Hvad er en overenskomst?
En overenskomst er en kollektiv aftale mellem din faglige organisation og din arbejdsgiverorganisation.

Overenskomster kan indeholde mange forskellige ting, men som regel beskriver de i hvertfald noget med løn, uddannelse, kursusdeltagelse, overarbejde, ferie, barsel, pension og sygdom.

I overenskomstforhandlingerne kigger man især på de forskellige goder, der kan blive tilført overenskomst som f.eks. ferie, betalt frokost, fuld løn under barsel etc.

Hvorfor er overenskomster vigtige?
I dag bekymrer de færreste sig om deres rettigheder, da man ofte er dækket af funktionær-, ferie- og arbejdsmiljøloven. Dog er disse aftale ikke altid dækkende i tilfælde af uoverensstemmelser med arbejdsgiver.
Når man er på en overenskomst, arver man de rettigheder, som ens fagfæller har tilkæmpet sig igennem årene. Der er adskillige rettigheder som f.eks. mindsteløn, 6. Ferieuge, løn under barsel etc., der ikke er omfattet af gældende lovgivning, men er dækket i overenskomsten.

D. 1. april 2021 blev overenskomsten fornyet ml. SUL, FADL og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Den er gældende til 2023, hvor den enten opsiges eller genforhandles.

I højre side finder du også nogle af de andre vigtige love og aftaler.

Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte SUL.