Meld dig ind

På denne side kan du finde informationer om, hvordan du melder dig ind i SUL

Ordinært medlemskab i SUL

Alle studenteransatte på de danske universiteter og andre der måtte ønske at støtte op om SUL’s arbejde kan melde sig ind som ordinært medlem.

Medlemskontingentet for ordinære medlemmer er 365 kr. om året.

Som medlem i SUL får du adgang til:

  • Overblik over dine rettigheder som ansat, ved fx barsel eller sygdom.
  • Rådgivning og vejledning i forbindelse med din ansættelse.
  • Juridisk bistand angående ansættelsesforhold.
  • Støtte til lokale forhandlinger om arbejdsvilkår og –miljø.

Medlem af DM

SUL og DM har pr. 1. januar 2019 indgået en dobbeltmedlemskabsaftale, der betyder at du, hvis du nu kan blive gratis medlem af SUL, hvis du allerede er medlem af DM.

For at opnå dobbeltmedlemskab skal du blot udfylde SUL’s indmeldelsesblanket. Herefter vil dit dobbeltmedlemskab automatisk blive meldt til DM, som herefter betaler dit kontingent til SUL. Var du dobbeltmedlem af SUL og DM inden d. 1. januar 2019 fortsætter dit medlemskab som hidtil, blot uden at du skal betale ekstra ud over dit DM-kontingent.

Medlem af Djøf

SUL og Djøf har indgået en dobbeltmedlemskabsaftale, der betyder at du, hvis du allerede er medlem af Djøf, kan blive medlem af SUL ganske gratis.

For at opnå dobbeltmedlemskab af SUL og Djøf skal du blot udfylde indmeldelsesblanketten. Derefter vil dit dobbeltmedlemskab automatisk blive meldt til Djøf, som herefter betaler dit kontingent til SUL

Medlem af DP

SUL og Dansk Psykolog Forening (DP) indgik d. 1. juni 2013 en dobbeltmedlemskabsaftale, der betyder at du, hvis du allerede er medlem af DP, kan blive medlem af SUL ganske gratis.

For at opnå dobbeltmedlemskab af SUL og DP skal du blot udfylde SULs indmeldelsesblanket. Derefter vil dit dobbeltmedlemskab automatisk blive meldt til DP, som betaler dit kontingent i SUL

Støttemedlem

Hvis du gerne vil støtte SUL’s arbejde, men ikke er dækket af SUL’s overenskomster, kan du blive støttemedlem.

Som støttemedlem hjælper du SUL i arbejdet med at sikre studenteransattes ordentlige arbejdsforhold og den løn, de er berettiget til.

Støttemedlemskab koster 150 kr. årligt.

For at blive støttemedlem skal du udfylde indmeldelsesblanketten. Hvis du tidligere har været medlem af SUL, skal du skriv det i indmeldelsesblankettens kommentarfelt.

SUL bruger din støtte til at tilbyde studenteransatte:

  • Overblik over deres rettigheder som ansat, ved fx barsel eller sygdom.
  • Rådgivning og vejledning i forbindelse med deres ansættelse.
  • Juridisk bistand angående ansættelsesforhold.
  • Støtte til lokale forhandlinger om arbejdsvilkår og –miljø.