Medlem af DP

SUL og Dansk Psykolog Forening (DP) indgik d. 1. juni 2013 en dobbeltmedlemskabsaftale, der betyder at du, hvis du allerede er medlem af DP, kan blive medlem af SUL ganske gratis.

For at opnå dobbeltmedlemskab af SUL og DP skal du blot udfylde SULs indmeldelsesblanket. Derefter vil dit dobbeltmedlemskab automatisk blive meldt til DP, som betaler dit kontingent i SUL.