Medlem af DM

SUL og DM har indgået en dobbeltmedlemskabsaftale, der betyder at du, hvis du allerede er medlem af DM, kan blive medlem af SUL for et mindre tillæg til dit DM-kontingent på 50 kr. pr. kvartal.

For at opnå dobbeltmedlemskab skal du blot udfylde SUL's indmeldelsesblanket. Herefter vil dit dobbeltmedlemskab automatisk blive meldt til DM, og kontingentet bliver fremover betalt over dit almindelige medlemskab af DM.