Uddannelsesnedskæringerne presser de studenteransatte

I forrige uge fremlagde regeringen sit udkast til finansloven for 2018. Heri har regeringen foreslået at fortsætte den efterhånden dekadelange nedskæringspolitik på 2% på uddannelsesområdet.

I SUL er vi ikke kun bekymrede for uddannelseskvaliteten på landets universiteter, men også for alle de studenteransatte, der skal til at løbe hurtigere for at få undervisningen, institutterne og studievejledningen til at hænge sammen.

De studerende er allerede presset nok

Ikke nok med, at man har gennemført store socialt skævvridende reformer såsom fremdriftsreformen og SU-reformen, der presser de studerende til at skynde sig hurtigere igennem studierne. Alle os instruktorer og studievejledere bliver oven i det presset til at bruge kortere tid på forberedelse og den enkelte studerende.

I SUL får vi mange henvendelser fra bekymrede instruktorer, der ikke har tid til at forberede kvalitetsundervisning og samtidigt følge et fuldtidsstudium.

På visse studier er det kutyme og en sædvane at følge færre kurser i forbindelse med arbejdet som instruktor eller studievejleder. Vi ser også, at instruktorerne må bruge mere og mere forberedelsestid, da stadigt mere undervisning bliver lagt ud til instruktorerne. Landets studenterstudievejledere, instruktorer, hjælpelærer og undervisningsassistenter har en ekstrem høj moral og faglig integritet. Dette betyder også, at med flere socialt skæve reformer, der strammer grebet om ikke kun deres økonomiske situation, men også studieprogressionen vil få en negativ betydning for den kvalitet, der skal ydes til landets universitetsstuderende.

Vi ser derfor gerne større fleksibilitet i hele systemet. Ikke mindst for de studenteransatte, der påtager sig et stort ansvar for en høj undervisningskvalitet og studievejledninger på universiteterne og de videregående uddannelsesinstitutioner.

En presset studievejledning

Den 29. juni i år kunne DR Nyheder fortælle om en studerende, der føler sig presset af fremdriftsreformen. Studievejledningerne får markant flere henvendelser end det var tilfældet før reformen. Men desværre får studievejlederne kun færre kollegaer, hvilket har adskillige konsekvenser. Dels får de studerende ikke får den rette hjælp grundet manglede tid og mere begrænsede åbningstider i vejledningerne. Dels er vi bekymrede for, at flere studievejledere selv oplever et øget pres og et dårligere arbejdsmiljø.

For at skabe et velfungerende uddannelsessystem skal de studerende og studenteransatte have tid og mulighed for at navigere let uden unødige barrierer, der resulterer i dårlig trivsel og i værste fald sygdom.

Vi opfordrer derfor alle, der er interesserede i at høre mere om stres og trivsel for studerende på landets videregående uddannelsesinstitutioner, til at komme forbi til Trivselskonference d.9. oktober i Fællessalen, Christiansborg.
Følg linket her og tilmeld dig: https://www.facebook.com/events/754920674710072/