SULidarisk julehilsen

2. december 2015. Foto: Christian Damholt.

Et begivenhedsrigt efterår er forbi, og vi går forhåbentlig en rolig juletid i møde. Siden folketingets åbning er der blevet vedtaget en række reformer, som desværre stiller de studenteransatte i en mere udsat position end tidligere. Her står de milliardstore besparelser på uddannelsesområdet og nedsættelsen af dimittenddagpengesatsen tilbage som de største problemer. I SUL modtager vi hver uge en håndfuld henvendelser fra medlemmer, der oplever forringelser af deres ansættelsesvilkår. Vi arbejder intensivt for at medlemmernes ansættelseskontrakter og overenskomsten bliver overholdt. Hvis du oplever problemer på din arbejdsplads, så kontakt os på post@sul.nu.

Åbent brev til rektorerne ved landets højere læreanstalter

I vores nyhedsbrev fra september opfordrede vi vores medlemmer til at henvende sig, hvis de oplevede problemer med manglende betaling for obligatoriske kurser. Det førte til større en mailstorm fra medlemmer, der var blevet snydt for løn. I SUL tager vi henvendelserne meget alvorlig, og følte os derfor nødsaget til at kontakte landets rektorer med vores bekymringer. Du kan læse vores åbne brev til rektorerne her.

Dagpenge

Den 20. oktober udkom dagpengekommissionen med sin rapport. Efter kun en uges debat vedtog et folketingsflertal at skære dimittendsatsen fra de nuværende 82% til kun 71,5 % af den fulde dagpengetakst. I SUL tog vi aktivt del i debatten, og vores budskab var klart: Det er hovedløst at skære i dimittendsatsen! I SUL frygter vi, at flere unge vil fravælge A-kasserne af den årsag, at dagpengesystemet i fremtiden ikke vil kunne sikre den nødvendige støtte. Et fravalg, der vil være katastrofalt for den danske arbejdsmarkedsmodel. Vil du læse mere om hvorfor det fortsat er vigtigt at melde sig ind i en A-kasse, så lære mere her.

Valg til MP Pension

Som ansat på SUL's overenskomst bliver din pension indbetalt til Magistrenes Pensionskasse. Frem til den 10. december har du mulighed for at stemme til MP's bestyrelse. I SUL anbefaler vi en stemme på Magnus Skovrind Pedersen. Han vil bl.a. arbejde for, at de mange pensionsmilliarder bliver brugt på at sikre investeringer i samfundsgavnlige virksomheder og at midlerne bidrager til grøn omstilling. Du kan læse mere om valget og Magnus her.

Vi søger ny organisationskonsulent og kritiske revisorer

Den 1. februar stopper vores organisationskonsulent Cecilie, og hendes stilling bliver derfor ledig. Vil du være med til at lede landets stærkeste studenterfagforening? Så følg med på vores facebookside, hvor stillingsopslaget vil blive lagt op i starten af januar.

Går du med en kritisk revisor i maven? Så er det dig vi leder efter! Vil du høre mere, så kontakt vores formand Leif på telefon 20 66 72 16.

Med kærlig julehilsen

SUL - Studenteransattes Landsforbund