SUL støtter op om kampen mod SU-nedskæringer

Støtteerklæring

Studenteransattes Landsforbund (SUL) bakker op om Uddannelsesalliancens  kamp mod forringelser af SU’en og går med i demonstration Stop milliardnedskæringer på uddannelse og SU

I SUL anerkender vi vores ret til selv at prioritere vores tid under uddannelse. Det er helt afgørende, at vi som studerende har mulighed for at fokusere på vores studier og ikke på at få økonomien til at hænge sammen. I SUL er vi nervøse for, at SU-nedskæringerne sammen med et forhøjet fribeløb vil gå udover vores medlemmers tid til at forberede sig og fuldføre deres studie.

SULs medlemmer er overvejende ansatte i korte stillinger med få ugentlige timer, der kræver meget forberedelsestid. Derfor er vi nervøse for, at de foreslåede ændringer i SU’en og fribeløbet vil have store konsekvenser ikke blot for vores medlemmer, men også for fremtidige studenteransatte. 

Når studerende vælger job er det ofte ud fra to perspektiver. Det ene er, hvilke kvalifikationer jobbet giver og det andet er lønnen. En samlet vurdering af de to perspektiver er derfor en integral syntese af valget af job, hvor disse gerne skal gå hånd i hånd.
Desværre er timerne ikke mange, hvorfor den månedlige lønnen tilsvarende er lav. Vi er derfor nervøse for, at studerende fravælger de vigtige studenterstillinger på universiteterne fremfor job med højere timetal, eller vil være tvunget til at skulle have flere jobs vedsiden af deres studier.

De studerende, der bliver valgt som instruktorer, hjælpe-undervisere, studentermedhjælpere etc., er ofte studerende med et højt fagligt niveau og personligt overskud, der bidrager til undervisningen eller eller studiemiljøet.
I SUL er vi nervøse for, at SU-nedskæringerne vil svække de studerende lyst og overskud til at bidrage til undervisningen på landets universiteter.

Overordnet ser SUL på SU-nedskæringerne som socialt uansvarlige. De vil betyde en endnu større skævvridning af de sociale skel på universiteterne end i dag.

Skal vi også i fremtiden have dygtige studenteransatte og mennesker med gode formidlingsevner af akademisk stof, er det derfor vigtigt, at levegrundlaget ikke bliver taget væk fra de studerende.

Vi opfordrer derfor vores medlemmer at deltage sammen med os til demonstrationen torsdag d.13. oktober kl.16:00 mod Milliard-nedskæringer på Uddannelse og SU!

 

Christian Søgaard-Jensen, Forperson for Studenteransattes Landsforbund