Resultat fra OK18 - ekstra lønstigninger til studenteransatte

OK18 forhandlingerne mellem SUL/FADL og Moderniseringsstyrelsen er i dag afsluttet. Resultatet blev, at SUL-ansatte får en ekstra lønstigning på 0,53 % oven i de generelle lønstigninger på 6,1 % for alle statsansatte, som blev aftalt i forligsinstitutionen. Således får SUL-ansatte over de næste tre år får en lønstigning på 6,63 %.

Når vi ikke har fået andet end disse ekstra lønstigninger igennem, skyldes det, at Moderniseringsstyrelsen afviste stort set alle vores krav om forbedringer. Dette kunne vi ikke acceptere, og derfor kunne vi ikke indgå en aftale. Som følge af det såkaldte CFU-forlig, som SUL og FADL er dækket af, går pengene derfor til lønstigninger, samtidig med at overenskomsten videreføres uændret indtil de næste overenskomstforhandlinger i 2021.  

Dette er naturligvis ikke et optimalt resultat, da vi havde håbet på at kunne få forbedringer på nogle af de områder, hvor der i dag er et stort behov, og som er helt centrale for vores medlemmer.

Vi krævede større forberedelsestid for studenterundervisere, fordi vi ved, at den nuværende forberedelsesnormering er alt for lav til at dække den tid, mange hjælpelærere, instruktorer og undervisningsassistenter faktisk bruger.  

Vi stillede krav om flere muligheder for opkvalificering, fordi vi ved, at mange studenterundervisere og studievejledere efterspørger mere opkvalificering, som modreaktion på de nedskæringer som desværre har præget området i flere år.

Vi stillede krav om et aften- og weekendtillæg, der skulle kompensere for, at mere og mere undervisning bliver lagt om aftenen, og at vejledere bliver pålagt at arbejde under uddannelsesmesser, karrieredage mv. om aftenen og i weekenden.

Desuden stillede vi krav om at tilpasse overenskomsten til de steder, hvor man har blokstruktur, som i dag betyder, at SUL-ansatte ikke har ret til løn under sygdom, barsel og en ansættelseskontrakt, fordi de er ansat i for kort tid. Det var et krav som skulle være med til at håndtere en uacceptabel udvikling med kortvarige ansættelser og dertilhørende forringede arbejdsforhold. Ret til sygdom og barsel er en grundlæggende ret på arbejdsmarkedet, som vores medlemmer selvfølgelig ikke skal miste, fordi universiteterne ændrer deres strukturer.

Alle disse krav - og en række andre - afviste Moderniseringsstyrelsen kategorisk.

Det eneste de var klar til, var at give os var højere pension, som også havde været et af vores krav. Når man ikke var villig til at imødekomme os på andre områder, var vores vurdering dog, at dette ikke var nok til at imødekomme de udfordringer, vores medlemmer oplever, hvorfor vi ikke så grundlag for at indgå en aftale.

Vi udviste forhandlingsvillighed og fleksibilitet, f.eks. ved at forelå at nogle af midlerne gik til pension, og at andre gik til tilpasning til blokstruktur og/eller aften- og weekendtillæg. Men på trods af, dette, afviste Moderniseringsstyrelsen alle vores forslag til at lande en aftale.

I den situation vil vi hellere sikre vores medlemmer flere penge mellem hænderne nu og her end højere pension som først kan udløses om mange år. Hermed sikrer vi en minimal kompensation for den åbenlyse underbetaling, som de fleste undervisere spises af med.  

Dette betyder naturligvis ikke, at overenskomsten frafalder, men blot at den forlænges i 3 år, hvor alle lønsatser stiger med 6,63 %.

Har du spørgsmål til overenskomstsforhandlingerne, er du velkommen til at kontakte os på post@sul.nu .

Vi kæmper selvfølgelig videre for bedre forhold for studenteransatte på alle områder - hus du lyst til at være med, så kontrakt os!

 

De bedste hilser

SULs delegation til forhandlingerne

Kirstine, Peter, Mike, Michael og Rasmus