Opdatering om OK-situationen

Vi har d. 1. marts 2018 udsendt følgende besked til vores medlemmer:

Kære SUL-medlem,

Som du sikkert har set i medierne, er forhandlingerne om de offentlige overenskomster på både det statslige, kommunale og regionale område brudt sammen i løbet af den sidste uge.

Sammenbruddet skyldes en række store uenigheder mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Blandt andet vil arbejdsgiverne ikke opfylde fagbevægelsens krav om en reallønsfremgang, der svarer til væksten i resten af samfundet, sikre den betalte frokostpause samt give lærerne en arbejdstidsaftale.

I SUL bakker vi 100 % om fagbevægelsens krav. Offentligt ansatte på sygehuse, universiteter, i vuggestuer og ministerier knokler hver dag for at sikre, at det danske velfærdssamfund hænger sammen. Det er til gavn for alle - også den private sektor, der benytter sig af uddannelser, infrastruktur, sundhedssystemer osv. varetaget af offentligt ansatte. Selvfølgelig skal vi have lige så stor andel af væksten, som den private sektor, og selvfølgelig kan man ikke bare sløjfe frokostpausen uden videre, og hermed opægge de ansatte 2,5 times ubetalt ekstra arbejde om ugen.

Vi er glade for, at fagbevægelsen har stået fast på deres krav og stået solidarisk sammen på tværs af professioner, uddannelser og sektorer. Vi håber at det varer ved, indtil der kommer gode resultater. I dag begynder forhandlingerne i forligsinstitutionen, og vi håber dette fører til et godt resultat. Der er dog også en mulighed for, at det ender i konflikt. I det tilfælde bakker vi naturligvis også fuldt op om de strejker, der allerede nu varsles fra fagbevægelsen.

SUL’s forhandlinger er ikke for alvor gået i gang endnu, da vores forhandlinger først finder sted, når der er indgået en overordnet aftale på det statslige område. Vi kommer derfor heller ikke i denne omgang til at varsle strejke. Det betyder i udgangspunktet, at du som SUL-medlem ikke skal strejke, selvom andre ansatte på universiteterne kommer til det. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du ikke må påtage dig konfliktramt arbejde, det vil sige det arbejde, som dine konfliktramte kollegaer normalt udfører. Hvis du bliver pålagt at udøve konfliktramt arbejde, skal du straks kontakte SUL. Hvis du er i tvivl om, hvordan dig og dine kolleger skal tackle situationen, er du også meget velkommen til at kontakte os.

I tilfælde af, at arbejdsgiverne laver lockout på universiteterne, risikerer du som SUL-medlem at blive ramt. Når vi ved mere om, hvorvidt dette er en reel risiko, skal vi nok give dig yderligere information.

Jeg skal understrege, at der ikke på nuværende tidspunkt hverken er varslet strejker eller lockout på universitetsområdet.

Uanset hvordan de næste uger og måneder kommer til at gå, og uanset hvor direkte, du bliver ramt, vil vi naturligvis opfordre dig til at bakke op om fagbevægelsen og alle dine offentligt ansatte kolleger. Vis din holdning på sociale medier, deltag i demonstrationer, hold møder med dine kolleger og medstuderende og fortæl dine kolleger, familie og venner om, hvorfor fagbevægelsens krav er helt rimelige. Husk også at opfordre alle du kender til at melde sig ind i deres fagforening, uanset hvor de arbejder. Jo flere vi står sammen, jo stærkere er vi.

I SUL håber vi naturligvis, at vi på den ene eller anden måde kan få nogle gode resultater ud af situationen. Vi har stillet krav om blandt andet mere forberedelsestid, bedre rettigheder til ansatte på blokstruktyur, bedre opkvalificeringsmuligheder, bedre adgang til materialer, weekend- og aftentillæg mm. Derudover arbejder vi i samarbejde med Magistrene og Psykologernes Pensionskasse (MP Pension), Pensionskassen for Civil- og Akademiingeniører (DIP) og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) på at lave en aftale om at lave en fagspecificeret pensionsordning, så SUL-ansattes pensionsopsparinger i højere grad bliver sat ind på den pensionskasse, der er relevant i forhold til den enkeltes uddannelse – i modsætning til i dag, hvor alle opsparinger indsættes hos MP Pension. Det giver mindre besvær med at flytte opsparingerne senere i livet, og giver samtidig bedre muligheder for at optjene anciennitet til f.eks. studieboliger og lejligheder. Vi håber at få gjort denne ordning til en del af overenskomsten.

Du kan løbende følge med i udviklingen på SUL’s facebookside, ligesom vi opfordrer dig til det følge den øvrige fagbevægelse.

Har du spørgsmål omkring forhandlingerne eller en eventuel konflikt, er du altid velkommen til at skrive til os på sul@post.nu. Hvis du gerne vil afholde et lokalt arrangement i forbindelse med situationen blandt dine kolleger og/eller medstuderende, kommer vi gerne ud og fortæller om situationen, kommer med råd og vejledning mm.

På vegne af SUL’s bestyrelse

De bedste hilsner
Rasmus Markussen
Forperson i SUL

Tags: