Opdatering om lockout på det statslige område.

Vi har d. 7. marts udsendt følgende mail til vores medlemmer. For den nyeste opdatering om din situation som SUL-medlem, se vores guide her.

 

Kære SUL-medlem

Som du måske har set, har Innovationsminister Sophie Løhde i dag varslet en omfattende lockout af 120.000 statsansatte, herunder på universitetsområdet. Lockouten er varslet fra d. 10. april. Det derfor sandsynligt, at SUL-ansatte vil blive ramt af en lockout – altså såfremt at der ikke bliver indgået et forlig inden da.

Vi arbejder på at få et overblik over de fulde konsekvenser. SUL har desværre i udgangspunktet ikke mulighed for at tilbyde konfliktunderstøttelse i tilfældet af en lockout. Vi arbejder dog på mulighederne for, at du som SUL-medlemmer kan få et konfliktlån, der kan kompensere for eventuelt manglende løn, men vi kan ikke love noget på nuværende tidspunkt.

Der er tale om en helt ekstraordinær situation, der ikke er set i Danmark siden 1980’erne. En situation fremprovokeret af en ualmindelig aggressiv adfærd fra arbejdsgiversiden. Fagbevægelsens rimelige krav om lønstigninger, en arbejdstidsaftale for lærerne og en sikring af den betalte spisepause er blevet afvist og nu modsvaret af en næsten total lukning af det offentlige område.

Resultatet af konflikten kommer til at få store konsekvenser for løn- og arbejdsvilkårene på hele det offentlige arbejdsmarked i Danmark. Der er brug for et stærkt pres på regeringen og arbejdsgiverne, og vi vil derfor også opfordre dig til at tage del i kampen og støtte op om fagbevægelsen. Støt op på sociale medier, arranger møder med dine kolleger og medstuderende, deltag i protester og demonstrationer og tal med dine venner og familier om, hvorfor fagbevægelsens krav er rimelige og nødvendige.

Vi skal nok sørge for at holde dig opdateret, og du er altid velkommen til at henvende dig til os på post@sul.nu eller ringe på 40540965 hvis du har spørgsmål om, hvordan du og dine kolleger skal håndtere situationen.

På vegne af SUL’s bestyrelse

De bedste hilsner
Rasmus Markussen
Forperson i SUIL
Tags: