Ny formand for SUL

Af Leif Donbæk, Formand for SUL. Tirsdag den 8. september 2015.

Mit navn er Leif Donbæk og til daglig læser jeg Jura på overbygningen på Københavns Universitet. Jeg har hidtil beskæftiget mig med arbejdsret og fagforeningsarbejde i en række sammenhænge, bl.a. som butikschef i en række større danske detailhandelkæder, ligesom at jeg som projektleder har haft ansvar for at forhandle overenskomster for fritidsjobbere i Københavns Kommune og som arrangør af Faglig Fredagsbar.

Mine visioner for SUL er:

  1. Vi skal ud på arbejdspladserne: Vores medlemmer skal føle, at vi er tilstede og har deres ryg hver gang de er tvivl eller føler sig dårligt behandlet. Det gør vi ved at oprette en arbejdsretslig retshjælp med faste daglige telefontider og ved at få talspersoner på så mange arbejdspladser som muligt.​​

  2. Tydelig kommunikation: I skal vide, at vi eksisterer! Fremover vil vi hver uge skive om konkrete sager, nyheder og andet via vores hjemmeside og vores facebookside

  3. Vi skal have flere medlemmer: Gennem benhårdt fagligt arbejde og stærk opbakning, skal vi være flere. Kender I nogen der arbejder på SUL's område, så prik lige til dem. Sammen står vi stærkere. 

  4. Tættere samarbejde i fagbevægelsen: Vi skal kende vores venner bedre. Vores samarbejde med DJØF, DM, DP, IDA og FADL skal styrkes, og vi skal kunne trække på hinanden i konfliktsituationer.
  5. Bedre kontakt til jeres arbejdspladser: Vi skal kende modparten bedre. Vi vil indenfor det næste år arrangere statusmøder med alle universiteternes HR-afdelinger, så vi forhåbenligt kan løse de udfordirnger problemer nemt og problemfrit