Nu indleder SUL forhandlingerne om OK18/

Efter at der er indgået forlig på de øvrige områder, starter SUL endelig vores forhandlinger med finansministeriet om OK18. Det bliver svære forhandlinger, hvor vi har mindre tid end normalt, men vi vil kæmpe benhårdt for vores krav! Det gælder blandt andet lønforhøjelser, højere forberedelsestid, mere opkvalificering og bedre arbejdsmiljø.

Du kan læse vores krav her. Følg med i forhandlingerne her og på vores facebookside.