Julehilsen fra SUL

Kære SUL-medlem

Først og fremmest tusind tak for dit medlemskab!

Takket være dig, kan vi fortsætte kampen for ordentlig løn og arbejdsvilkår til studenterstudievejledere, instruktorer, hjælpelærere, undervisningsassistenter og studentermedhjælpere på landets universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner. SUL er lige nu en 100 % frivilligt drevet fagforening, så hvert medlemskab og hver en støtte er guld værd.

Vi har i SUL’s bestyrelse besluttet at lave en lille julehilsen, hvor vi både ser tilbage på året der er gået og kigger lidt fremad. Endelig vil vi også gerne bruge lejligheden til at opfordre alle, der har lyst til at tage del i arbejdet i vores organisation. Der er brug for alle kræfter - skriv til post@sul.nu eller ring på 40540965, hvis du vil være med!  

Historiske overenskomstforhandlinger
Sikke et forår med nogle historiske overenskomstforhandlinger og en storkonflikt, der kom meget tæt på. Sikke en krigerisk linje, der blev lagt for dagen af Moderniseringsstyrelsen, men sikke også et sammenhold som fagbevægelsen på tværs af faggrupper, uddannelser og forbund formåede at udvise!

De ekstraordinære omstændigheder betød dog også, at vi i SUL fik markant kortere tid til at forhandle. Inden forhandlingerne havde vi forberedt os i flere måneder, blandt andet ved at være i dialog med jer medlemmer både på fysiske møder, rundringninger og via en medlemsundersøgelse. Vi havde forberedt en række krav om blandt andet bedre forberedelsestid, mere opkvalificering, tillæg for aften- og weekendarbejde, bedre pension mm. Vi fik dog samlet set kun 2 timer til at forhandle, og desværre var Moderniseringsstyrelsen ikke villige til at imødekomme nogle af vores krav.

Den eneste forbedring vi fik igennem, var derfor en ekstra lønstigning - hvilket efter vores vurdering var det bedste resultat i situationen. Samlet set fik vi gennemført lønstigninger på 6,63 % over de næste tre år. Læs mere om sagen her: https://sul.nu/nyheder/resultat-fra-ok18-ekstra-l%C3%B8nstigninger-til-studenteransatte-0

Ordentlige arbejdsforhold og løn under forberedelse
Ud over at føre overenskomstforhandlinger har vi brugt året på at føre kampagne på flere uddannelsessteder for studenteransattes ret til ordentlige arbejdsvilkår. Det har været en fornøjelse at komme endnu mere ud og snakke med studerende og gøre SUL mere synlig.  Vi har også haft fokus på den manglende aflønning af forberedelse, som mange instruktorer og hjælpelærere desværre oplever rundt omkring. Heldigvis er der ved at ske noget nogle steder, og vi håber at der kommer flere forbedringer næste år.

Ny aftale giver DM-medlemmer gratis SUL-medlemskab
Vi har arbejdet på nye samarbejdsaftaler med vores venner hos de øvrige akademiske fagforeninger. Det har heldigvis ført til en ny aftale med Dansk Magisterforening (DM) der betyder, at studentermedlemmer af DM fra årsskiftet vil kunne blive gratis medlemmer af SUL - ligesom studentermedlemmer af DJØF og Dansk Psykologforening kan i dag. Det er vi rigtig glade for at kunne tilbyde vores mange dobbeltmedlemmer.

Mange udskiftninger i bestyrelse og retshjælp
2018 har været præget af udskiftning i bestyrelsen og retshjælpen. Der skal lyde et kæmpe tak til alle de frivillige, der har været med på vognen og båret organisationen videre. De mange udskiftninger og mangel på kræfter har desværrre også betydet, at vi i nogle tilfælde har haft lang sagsbehandlingstid for medlemmer der har henvendt sig. Det beklager vi selvfølgelig. Vi håber at flere vil være med i det kommende arbejde,

2019 og den videre kamp
2019 kommer til at byde på nye vigtige kampe og spændende udfordringer for SUL. Universiteternes bevillinger skæres stadig med to procent hvert år, og det presser arbejdsvilkårene for studenteransatte. SUL vil fortsat kæmpe for, at instruktorer og hjælpelærere får løn for deres forberedelse, at studievejledere har ordentlige vilkår til at give god, individuel vejledning, og at studentermedhjælpere placeres på den rigtige overenskomst. Og så kæmper vi selvfølgelig for dig som medlem, hver gang universiteterne bryder reglerne og ikke overholder overenskomsten.

Internt skal vi blandt andet arbejde med kommunikation og synlighed i medielandskabet, politikudvikling, organisationsopbygning både centralt og lokalt og en styrket økonomi.

Vær med - vi har brug for dig!
Mange af de nuværende aktive i SUL har været det i mange år, og er snart ikke studerende længere. Derfor er der brug for gode kræfter til at tage del i arbejdet og drive organisationen videre. Heldigvis er det både sjovt, lærerigt og giver gode erfaringer at være med til at drive en overenskomstværende fagforening.

Alle er velkomne til at dukke op til vores bestyrelsesmøder og få et kig ind i det arbejde vi laver. Møderne foregår ca. én gang om måneden, og de plejer at være hyggelige med god stemning og forplejning. Af og til får vi også oplægsholdere ud, der kan gøre os klogere på nye tendenser på arbejdsmarkedet, f.eks. prekarisering eller faglige konflikter. Næste møde er d. 16. januar, hvor vi opfordrer alle interesserede til at møde op!

Vi har også brug for jurakyndige i vores frivillige retshjælp. Her har du mulighed for at få hands-on erfaring med arbejdsret, føre sager og få kompetencer, du kan bruge videre i dit arbejdsliv

Er du interesseret i mere, så skriv til post@sul.nu eller ring på 4054 0965

Indtil da...
...vil vi bare ønske dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår her i vintermørket. Vi ses i 2019!

Solidariske hilsner fra alle os i SUL