Det kan betale sig at være medlem af SUL

Fredag den 26. juni 2015

Leif og Nicolai hjalp Katarina, da hun for nylig fandt ud af, at hun var indplaceret på en forkert overenskomst.

Sagsresumé

For nyligt kontaktede Katarina SUL. Hun udfører kvalificeret arbejde, der bl.a. indebærer sagsbehandlingsopgaver og kontakt med studerende både personligt og per mail. Katarina undrede sig over, at hun var ansat på en HK-overenskomst, mens hovedparten af hendes kollegaer var ansat på SUL-overenskomst. Kort før SUL gik ind i sagen, varslede arbejdsgiver, at hele Katarinas afdeling ville blive overflyttet til HK-overenskomst.

Leif og Nicolai fra SUL's juridiske afdeling tog derfor skriftligt kontakt til arbejdsgiver og protesterede over beslutningen om overflytning og gyldigheden af varslet. SUL's holdning er, at både Katarina og hendes kollegaer er hjemhørende indenfor SUL's dækningsområde. Efter længere skriftlig korrespondance blev der den 24. juni 2015 afholdt mæglingsmøde mellem SUL's juridiske afdeling og arbejdsgiver. Udfaldet af mødet blev, at arbejdsgiver anerkendte, at Katarina og alle hendes kollegaer udfører SUL arbejde. Derfor tiltrådte arbejdsgiver, at alle medarbejdere tilbagereguleres i løn fra 1.februar 2015, hvor deres ansættelsesforhold er indledt.

Sagen bekræfter SUL's holdning om, at hvis en studentermedarbejder udfører sagsbehandlingsopgaver og har personlig kontakt via mail eller mundtligt med de studerende, så ligger arbejdet inden for SUL's dækningsområde.