Det betyder konflikten for dig som SUL-medlem

I det følgende kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til en eventuel konflikt i forbindelse med de sammenbrudte overenskomstforhandlingerne.

SUL har ikke modtaget lockoutvarsel for vores medlemmer på SUL-overenskomsten for undervisningsassistenter, instruktorer, hjælpelærere, studentermedhjælpere og studenterstudievejledere. Når SUL ikke er direkte omfattet af konflikten, så hænger det sammen med, at vi sammen med FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende) har vores egen hovedaftale med Finansministeriet.

Når der ikke er varslet lockout af studenteransatte betyder det, at du har krav på din løn for det aftalte eller skemalagte arbejde - også selvom du ikke har noget at lave, fordi andre faggrupper på universitetet strejker eller er ramt af lockout. Det er vigtigt, at du møder frem til det aftalte arbejde. For hvis du som SUL medlem, der ikke er varslet i konflikt, nedlægger arbejdet, vil det blive betragtet som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Arbejdsgiveren har ikke ret til at pålægge dig konfliktramt arbejde. Det vil sige arbejde, der ellers ikke bliver udført, fordi andet personale strejker eller er blevet lockoutet. Din arbejdsgiver kan pålægge dig at udføre arbejde indenfor ansættelseskontraktens område, men du må ikke påtage dig andet og mere arbejde, end hvad du sædvanligt har beskæftiget dig med, ligesom det sædvanlige arbejdstempo skal opretholdes. Det skal understreges, at det er vigtigt ikke at påtage sig arbejde, der er ramt af strejke eller lockout.

Hvis din arbejdsgiver på universitetet mod forventning sender dig hjem uden løn eller sætter dig til at udføre konfliktramt arbejde, skal du protestere mundtligt og skriftligt overfor din arbejdsgiver. Derudover skal du kontakte SUL hurtigst muligt, så vi kan følge op på sagen og hjælpe dig. Send gerne en mail til post@sul.nu markeret med HASTER i emnefeltet.

Det skal understreges, at grunden til at SUL ikke er direkte omfattet af konflikten ikke skyldes, at vi ikke bakker op om den øvrige fagbevægelses krav. Det gør vi 100 %. Du kan som medlem naturligvis også vise solidaritet med de, der er lockoutede eller strejker, ved at deltage i støttaktiviteter, demonstrationer, debatter og lignende - så længe du møder op til det aftalte arbejde.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til post@sul.nu eller ringe på tlf. 4054 0965.

Tags: