DAGPENGE. DIMITTENDSATS. KARENSDAGE.

I løbet af efteråret rasede dagpengedebatten, og fra SUL var budskabet klart: Det er hovedløst at skære i dimittendsatsen! Desværre endte et folketingsflertal i sidste ende med at skære i dimittenddagpengene fra og med januar 2017. I praksis betyder det, at vi som dimittender kun har krav på at få udbetalt 71,5 % af den fulde dagpengetakst.

Dagpengesystemet er en kompliceret størrelse, og mange har derfor svært ved at finde hoved og hale i de mange regler. Hvis du også har svært ved at navigere i dagpengereglerne, så kig med i SUL's dagpengeguide herunder. 

Af Cecilie Goll Knudsen, organisationskonsulent i SUL

Historien om A-kasser

Den første A-kasse blev stiftet for over 100 år siden. Konceptet var simpelt: Fagforeningsmedlemmerne indbetalte hver måned en forsikringspræmie, som blev udbetalt til medlemmer uden job. Herved kom der mere sikkerhed på et dengang ustabilt arbejdsmarked.

Hovedkonceptet har ikke ændret sig meget siden, om end der siden er kommet flere regler til og dagpengene kun delvist dækkes af A-kasse-kontingenter i dag - resten betales af staten, og finansieres bl.a. af lønmodtagernes AM-bidrag.

Gratisstudiemedlemskab af en A-kasse

Er du studerende og under 30 år, så kan du melde dig gratis ind i en A-kasse. Du kan være gratis studiemedlem i op til 5 år, og har allerede efter endt bacheloruddannelse ret til dimittenddagpenge. Er du studerende, men over 30 år, så skal du betale fuldt A-kasse-kontingent. En deltidsforsikring er dog nok mens du studerer.   

A-kasser, også kaldet arbejdsløshedskasser, varetager idag en række funktioner for medlemmerne. Udover at udbetale dagpenge, sørger A-kassen også for at:

  • Vejlede i jobsøgning
  • Holde faglige kurser
  • Indberette til data til diverse jobcentre

Herudover tilbyder de forskellige A-kasser en række services, der retter sig særligt mod deres medlemsgrupper.

Hvornår skal du melde dig ind?

Hvis du vil have ret til dagpenge lige efter du dimitterer som enten bachelor eller kandidat, skal du have været medlem af en a-kasse i minimum et år. Derfor anbefaler de fleste A-kasser, at du melder dig ind i en A-kasse senest et år inden du bliver bachelor. Hvis ikke du når at melde dig ind senest et år før dimission, så skal du igennem en karensmåned, før du får din første dagpengeudbetaling. Husk at dagpenge på lige fod med løn er bagudbetalt. Det betyder at du ikke får dagpenge lige efter din karensmåned, men først måneden efter.

Du skal desuden være opmærksom på 14-dages reglen, der betyder, at du skal melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter du afslutter din uddannelse - ellers mister du din ret til dimittenddagpenge. I så fald skal du have minimum et års fuldtidsarbejde inden for tre år, før du genoptjener din dagpengeret.

Valg af A-kasse

I SUL samarbejder vi ikke med nogen A-kasser, men anbefaler at du universitetsstuderende vælger en A-kasse, der er specialiseret i akademikerarbejdsmarkedet. Her er Magistrenes A-kasse, Akademikernes A-kasse og A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog et par gode bud. Vil du finde den A-kasse, der passer bedst til dig og din faglighed, så læs mere på A-kassernes hjemmesider.