Ansættelseskontrakt

Ansættelseskontrakt forud for ansættelsen!

Varer din ansættelse mindst 2 måneder, eller hvad der svarer til et halvt semester, skal du forud for ansættelsen have en ansættelseskontrakt. Dette er et krav til arbejsgiver (universiteter mv.) i overenskomsten. Derudover er der en række krav til ansættelseskontrakten fra overenskomsten og ansættelsesbevisloven

Krav til ansættelseskontrakten

De følgende 10 vilkår skal din arbejdsgiver som minimum sørge for fremgår af din ansættelseskontrakt i henhold til ansættelsesbevisloven, hvis din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer:

  1. Arbejdsgiver og arbejdstagers navn og adresse
  2. Arbejdsstedets beliggenhed
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af din titel, rang, stilling eller jobkategori
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om midlertidig ansættelse
  6. Dine rettigheder med hensyn til ferie. Herunder om der udbetales løn eller feriepenge under din ferie
  7. Dine og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler og / eller reglerne herom
  8. Den gældende eller aftalte løn, tillæg, pension og tidspunkter for udbetaling
  9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Angivelse af en eventuel kollektiv overenskomst, der regulerer forholdet